Tlf. 56472330

 Her kan du læse vores takster

 

 

 

 

Lovgivning om klageret

 Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35 3500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er

omkostningen i første mogang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der

klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 4oo,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får

medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v.for

størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på

 www.forbrug.dk