Velkommen til Østermarie Vandværk

 

Driftsstatus for vandværk: Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller informationer
 

I øjeblikket er der Ingen driftsproblemer, men der er meget luft samt misfarvet vand, da vi reparerer ledningsnettet

Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beskeder fra vandværket:

 

 

 

Brownouts

 

Brownout billede 

 

 Kære forbruger

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, eller at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket.

Så vidt muligt, lægger vi besked op her på hjemmesiden så du kan følge med.

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt. 

Når strømmen kommer tilbage til vandværket – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud. 

Oplever du "hvidt vand" skyldes det luft. Det er ikke farligt. Lad vandet løbe til vandet har fået en normal farve, eller lad vandet stå et øjeblik, der kan du se at luften samler sig i bobler. 

Er man usikker, kan vandet koges og afkøles, luften er nu væk.

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Østermarie Vandværk

 

 

 

 

 

 

 

Billede af penge

 

Vedr. vandopkrævning.

Bestyrelsen har besluttet at rykke opkrævningsperioden, så den fremover følger kvartalet.
Det betyder at årsopgørelsen samt 1. a´conto forfalder til betaling 1. februar - 2. a´conto forfalder til betaling 1. maj 

3. a´conto forfalder til betaling 1. august og 4. a´conto forfalder til betaling 1. november


Vi beklager hvis ændringen giver gener mht. betalingsservice ol.
Såfremt der er spørgsmål, kontakt venligst Thorbjørn Gjessing på tlf. nr. 21 26 98 22