Velkommen til Østermarie Vandværk

 

Driftsstatus for vandværk: Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller informationer
 

I øjeblikket er der ingen problemer...

 

Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her

 

 Beskeder fra vandværket:

 

 

Billede af penge

 

Vedr. vandopkrævning.

Bestyrelsen har besluttet at rykke opkrævningsperioden, så den fremover følger kvartalet.
Det betyder at årsopgørelsen samt 1. aconto forfalder til betaling 1. februar -
og ikke som hidtil i januar.
Vi beklager hvis ændringen giver gener mht. betalingsservice ol.
Såfremt der er spørgsmål, kontakt venligst Thorbjørn Gjessing på tlf. nr. 21 26 98 22